Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mam pytanie odnośnie zakwalifikowania umowy o współpracy z blogerami. Wątpliwość polega na kwalifikacji, traktować je jak zlecenie czy dzieło, jakie koszty? Przedmiotem umowy jest wykonanie materiałów reklamowych (zdjęcia/filmy wideo) służących promocji towarów zamawiającego, a także ich publikacja na kanałach social media: facebook, instagram, snapchat, yotube. Wykonawca zobowiązuje się wytworzyć i opublikować materiały promocyjne na ww. kanałach. Zamawiający udzieli wskazówek co do treści materiałoow reklamowych oraz udostępni eksponaty, które mają zostać użyte przy wykonaniu materiałów reklamowych. Materiały reklamowe (zdjęcia, filmy wideo) zostaną przesłane drogą elektroniczną przez wykonawcę do zamawiającego w formie plików cyfrowych jpg lub tiff. Zamawiający ma prawo wyboru z dostarczonych materiałów, części z nich, która będzie odpowiadać koncepcji kampanii reklamowej. Zamawiający ma wyłączne prawo wykorzystania materiałów wykonanych na potrzeby niniejszej umowy, w tym tych, które nie zostały przez niego zaakceptowane. W związku z wykonaniem umowy, Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez okres 24 m-cy na dowolnym polu eksploatacji w celu promocji produktów na stronie internetowej, oraz portalach społecznościowych, zgoda powyższa nie jest ograniczona terytorialnie, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności gospodarczej zamawiającego oraz przekazywanie ich osobom trzecim, modyfikowanie wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek z zastrzeżeniem, że takie wykorzystanie będzie zgodne z dobrymi obyczajami. Wykonawca zapewnia, iż materiałyreklamowe, które są przedmiotem umowy, ich treść oraz forma nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, znaków towarowych, wzorów przemysłowych itp. Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje wszelkie należności wynikające z wykonania niniejszej umowy, a w szczególności wynagrodzenie za użycie wizerunku, koszty przygotowania materiałów itp.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?