W jaki sposób JST powinna obciążyć korzystającego z nieruchomości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi? - OpenLEX

W jaki sposób JST powinna obciążyć korzystającego z nieruchomości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jako jednostka samorządu terytorialnego w zasobie swoich nieruchomości posiadamy zarówno nieruchomości mieszkalne, użytkowe jak i takie, w których zajmują się lokale mieszkalne i użytkowe. W związku z nowymi przepisami jako właściciel nieruchomości byliśmy zobligowani złożyć do odpowiednich urzędów deklaracje śmieciowe i bez wezwania do odpowiedniego urzędu uiszczać opłatę. W przypadku, kiedy podmiot trzeci korzysta z naszej nieruchomości obciążamy go kosztami za media proporcjonalnie do zużycia.

Jak w takiej sytuacji obciążyć użytkownika nieruchomości przedstawionymi kosztami?

Czy powinna to być faktura, a jeśli tak to kwotę, którą wpłacamy do urzędu należy potraktować jako kwotę brutto czy jako kwotę netto i doliczyć VAT?

Jaką stawkę VAT należy zastosować - 23% czy 8%?

Czy z uwagi, że przedstawioną opłatę wpłacamy do urzędu bez wezwania potraktować jako niepodlegającą opodatkowaniu VAT lub ten podatek nie dotyczy tej płatności i wówczas należy wystawić notę księgową, na podstawie której użytkownik dokona płatności - zwrotu wydatków poniesionych przez właściciela?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX