W jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów należy zweryfikować, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108... - OpenLEX

W jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów należy zweryfikować, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 2 nowego PZP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów należy zweryfikować, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 2 nowego PZP?

W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane (procedura odwrócona) przewidziano podstawę wykluczenia z postępowania określoną w art. 108 ust. 2 nowego PZP.

Czy należy wymagać informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zarówno od wykonawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i od spółek?

Czy od wykonawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wystarczającym będzie oświadczenie wykonawcy?

Zgodnie z informacją zawartą na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/wyszukiwanie-informacji-o-beneficjentach, "(…) Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest rejestrem jawnym i nieodpłatnym - czy to oznacza, że zastosowanie znajdzie przepis art. 127 ust. 1 pkt 1 nowego PZP, zgodnie z którym zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych (...)?

Jeśli można pobrać te informacje bezpośrednio z w/w strony, czy będzie to wystarczające dla prawidłowości procedury?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX