Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający przystępując do postępowania przetargowego rażąco nieprawidłowo oszacował wartość zamówienia. Wartość ta została przez niego ustalona na poziomie ok. 10-krotnie niższym niż ceny wynikające z warunków rynkowych. Do przetargu zgłosili się trzej wykonawcy, "najkorzystniejsza" oferta zawierała cenę ok. 30% niższą jeszcze od źle oszacowanej wartości zamówienia. Zamawiający na tym etapie wstrzymał postępowanie (tj. poza otwarciem ofert i ich oceną nie dokonał wyboru wykonawcy).

W jaki sposób i jakie czynności powinien przedsięwziąć zamawiający, aby nie doprowadzić do zawarcia umowy, która ze względu na opisane wady postępowania nie może być zrealizowana zgodnie z jej warunkami, albowiem realizacja takiej umowy doprowadziłaby do sytuacji, w której wykonawca pokryłby 75% kosztów wykonania usługi, oczywiście bez osiągnięcia jakiegokolwiek zysku?

Innymi słowy wykonawca pokryłby koszty realizacji umowy zamiast zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację