Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 24.12.2002 r. w sprawie informacji podatkowych organy architektoniczno budowlane są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości, do nieodpłatnego przekazywania informacji, w formie kopii wydanych przez te organy decyzji o: 1) pozwoleniu na budowę; 2) pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Powyższe nie uwzględnia informacji dotyczących budynków gospodarczych, garaży, ganków, ogrodów zimowych realizowanych w trybie zgłoszenia o którym mowa w art. 30 ustawy Prawo budowlane. Gminy są zainteresowane pozyskaniem danych dotyczących przyjętych zgłoszeń zamiaru budowy w/w obiektów.

W jaki sposób i czy w ogóle w świetle obowiązujących przepisów w tym dotyczących RODO można przekazać gminom (organ podatkowy właściwy w sprawach podatku od nieruchomości) dane dotyczące przyjętych przez organ architektoniczno budowlany zgłoszeń zamiaru budowy wskazanych obiektów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację