Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 30 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Miasto jest zarejestrowanym podatnikiem VAT posiadającym status podatnika VAT czynnego i dokonało sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym dla przedsiębiorcy, który również posiada status podatnika VAT czynnego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przez oferenta. Wadium wpłacone jest na konto depozytowe miasta. W momencie rozstrzygnięcia przetargu wadium zostaje zaliczone na poczet należności jako zaliczka i podlega zasadom ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego po stronie dostawcy powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług w części obejmującej otrzymaną należność. Kwota wadium, która stała się zaliczką, dokumentem wewnętrznym zostaje przeksięgowana z rachunku depozytowego Miasta na rachunek dochodowy. Wadium, a teraz zaliczka, przekracza kwotę 15.000 zł. Wadium nie jest wpłacane na podstawie faktury, ani z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Konto depozytowe Miasta nie jest wskazane na białej liście VAT.

W jaki sposób Miasto powinno wystawić fakturę VAT lub udokumentować zaistniałą transakcję przeksięgowania – zaliczenia wadium na poczet zaliczki dla przedsiębiorcy – czynnego podatnika VAT?

W jaki sposób zastosować mechanizm podzielonej płatności - czy w ogóle stosować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?