W jaki sposób gmina powinna dokonać sprzedaży nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina posiada budynek z wydzielonymi dwoma lokalami mieszkalnymi. Jeden lokal mieszkalny jest wynajmowany przez najemcę na czas nieokreślony. Gmina chce sprzedać całą nieruchomość (budynek wraz z działką ok. 1700 m2). Lokator posiada prawa pierwokupu, w stosunku do lokalu, który zajmuje, w trybie bezprzetargowym.

Czy w tej sytuacji w pierwszej kolejności powinien być tryb bezprzetargowy na ten konkretny lokal, czy na zbycie całej nieruchomości? Czy tryb przetargowy z pominięciem pierwszeństwa tego najemcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX