Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piętowska Ewa
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do gminy wpłynęło zgłoszenie, z którego treści wynika, że z jednego lokalu znajdującego się w budynku wielorodzinnym wylewane są fekalia. Po dokonaniu czynności sprawdzających ustalono, że budynek wielolokalowy znajduje się na terenie działki należącej do jednego właściciela, który prawdopodobnie nie żyje, gmina nie ma informacji o ewentualnych spadkobiercach. Nadmieniam, że osoba wylewająca fekalia posiada stały meldunek w przedmiotowym lokalu. Pozostałe lokale w tym budynku są podłączone do kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym, w jaki sposób gmina może wyegzekwować od osoby zamieszkującej nieprzyłączony lokal obowiązek jego włączenia do sieci kanalizacyjnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?