W jaki sposób gmina może przejąć na własność część działki, którą właściciel chce przekazać na poszerzenie drogi gminnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wydzielenie działki na poszerzenie drogi gminnej (wewnętrznej, bez kategorii).

Czy możliwe jest zatwierdzenie podziału działki na poszerzenie drogi gminnej w niżej analizowanym przypadku?

Gmina jest właścicielem drogi o szerokości 2 metrów (droga żwirowa, bez kategorii). Droga zaczyna się przy drodze krajowej, a kończy przez rzecze Narew; przylega do niej kilkadziesiąt działek o różnej funkcji. Właściciel jednej z działek przylegającej do tej drogi chce przekazać część swojego gruntu (3 metry po szerokości) na poszerzenie drogi gminnej do szerokości 5 metrów.

Na podstawie którego przepisu ustawy o gospodarce nieruchomościami możliwe jest zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości?

Czy w tej sytuacji ma zastosowanie przepis art. 98 u.g.n.?

Jeśli nie, to jak przejąć wydzieloną część na poszerzenie drogi gminnej. Istniejąca droga jak i działki to niej przylegające nie są objęte MPZP, droga nie jest objęta decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX