W jaki sposób gmina może odtworzyć decyzję, której oryginał zaginął, aby włączyć ją do akt sprawy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z niewiadomych przyczyn z dokumentów posiadanych przez urząd gminy zaginął oryginalny egzemplarz decyzji podziałowej działki wydany przez wójta gminy. Jedyny oryginalny egzemplarz znajduje się u osoby będącej stroną w postępowaniu. W komputerze UG znajduje się treść tej decyzji, oczywiście bez podpisu.

W jaki sposób gmina może odtworzyć taką decyzję, aby włączyć ją do akt sprawy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access