Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rada gminy przyjęła uchwały wynikające z art. 4 i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g. przed 27 lutego 2013 r., czyli przed wejściem w życie noweli ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r.

Jak można w tej sytuacji rozwiązać problem wpisania w specyfikacji do przetargu, że gmina zapewni mieszkańcom worki/pojemniki na odpady komunalne?

Czy można to wpisać w SIWZ bez podjęcia ponownej uchwały z art. 6r ust. 3 u.u.c.p.g., w której byłoby zawarte, że gmina za opłatę zapewni te pojemniki/worki?

Czy może podjęcie w późniejszym terminie, ale już po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu?

Problem polega na tym, że podjęcie ponownie uchwały i czekanie na jej uprawomocnienie zajęłoby sporo czasu, co opóźniłoby znacznie ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu.

W innej sytuacji gmina chciała w SIWZ zobowiązać podmiot tylko do zaoferowania worków i pojemników dla mieszkańców w formie sprzedaży, dzierżawy itp, odpłatnie na rzecz podmiotu, z tym, że to mieszkańcy płacili by podmiotowi cenę za te pojemniki/worki. Cena nie byłaby wliczona w opłatę na rzecz gminy, czyli mieszkaniec płaciłby gminie opłatę za gospodarowanie i oddzielnie podmiotowi za pojemniki/worki.

Czy w takiej sytuacji jest potrzeba uchwalenia uchwały z art.6r ust.4 u.u.c.p.g., bo rada gminy takiej uchwały także nie uchwaliła?

Konkretnie do jakich sytuacji odnośnie np. pojemników trzeba byłoby uchwalić uchwały z art. 6r ust.4 u.u.c.p.g.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację