W jaki sposób firma powinna postąpić, żeby usunąć odpady z kupionej działki poprzemysłowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma kupiła działkę poprzemysłową, na powierzchni której zdeponowano w przeszłości pewne ilości odpadów (np. żużle pohutnicze, złom, gruz betonowy). Firma chce posprzątać teren i go zagospodarować.

W jaki sposób firma powinna postąpić, żeby usunąć odpady ze swojego terenu zgodnie z prawem?

Czy firma musi uzyskać jakieś pozwolenia (np. pozwolenie na wytwarzanie odpadów)?

Czy konieczny jest wpis do BDO?

Jeżeli tak, to co stanowi podstawę?

Czy konieczne jest prowadzenie ewidencji odpadów?

Czy firma powinna wystawić kartę przekazania odpadu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX