W jaki sposób dyrektor szkoły powinien sprawdzić, że wybrany przez nią program nauczania ustalony przez zagraniczną instytucję... - OpenLEX

W jaki sposób dyrektor szkoły powinien sprawdzić, że wybrany przez nią program nauczania ustalony przez zagraniczną instytucję edukacyjną umożliwia uzyskanie umiejętności potrzebnych do zdania egzaminu ósmoklasisty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób dyrektor szkoły powinien sprawdzić, że wybrany przez nią program nauczania ustalony przez zagraniczną instytucję edukacyjną umożliwia uzyskanie przez uczniów wiadomości i umiejętności umożliwiających im przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty, w momencie wybierania programu który ma być realizowany w oddziale międzynarodowym? Z jakich dokumentów lub aktów prawnych powinien lub może skorzystać w czasie takiej weryfikacji? Jak należy definiować, czym jest przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty? Jak określić, jaki zakres wiadomości i umiejętności umożliwia uczniowi przystąpienie do egzaminu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX