Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Moje pytanie dotyczy całokształtu problematyki wydatkowania środków finansowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na zakup dostępu do toru na pływalni i umożliwienia pracownikom szkoły korzystania z tegoż toru. Jesteśmy zespołem szkół z oddziałami sportowymi, tak więc ze względu na specyfikę szkoły chcielibyśmy ułatwić pracownikom dostęp do działalności sportowo-rekreacyjnej. Mamy zamiar zorganizować to w ten sposób, by każdy z pracowników miał wstęp wolny na basen (zostałyby wyznaczone dwa dni w tygodniu oraz określone godziny), jednak bez wydawania pracownikom jakichkolwiek biletów czy karnetów. "Wstęp wolny" oznaczałby możliwość wejścia na pływalnię w określonych dniach na podstawie dokumentu tożsamości (osoba "wpuszczająca" na pływalnię będzie miała listę pracowników, będzie wiec mogła zweryfikować fakt zatrudnienia danej osoby, a co za tym idzie możliwość korzystania z toru). Jednocześnie za dostęp do torów otrzymywać będziemy od stowarzyszenia będącego właścicielem basenu fakturę, którą opłacać chcemy właśnie ze środków ZFŚS.

1.

Czy taki sposób wydatkowania środków z ZFŚS jest prawidłowy z punktu widzenia ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych?

2.

Czy wstęp wolny na basen bez wydawania pracownikom biletów/karnetów spowoduje brak konieczności zastosowania kryterium socjalnego, a co za tym idzie, brak konieczności oskładkowania i opodatkowania przychodu- gdyż naszym zdaniem, przy wstępie wolnym na basen, przychód nie powstanie?

Nie będziemy mieli bowiem informacji, kto z pracowników skorzystał z możliwości, a kto nie. Tor będzie zarezerwowany dla naszych pracowników, niezależnie od tego czy przyjdzie jedna osoba, czy kilkanaście osób.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?