W jaki sposób dostosować decyzję na zbieranie, przetwarzanie lub wytwarzanie uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie zgodnie z art. 14 ust. 7

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób zmienić/dostosować decyzję na zbieranie, przetwarzanie lub wytwarzanie uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych ustaw - dalej u.z.u.o.?

Czy należy zmienić każdy z punktów i/lub dodając nowe punkty lub podpunkty w pierwotnej decyzji?

Czy może konkretnie wskazując nowe punkty w decyzji zmieniającej wymienione w art. 14 ust. 7 u.z.u.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX