W jaki sposób dokonać zmian treści SWZ i terminu otwracia ofert w przypadku, gdy pytanie dotyczące postępowanie wpłynie bezpośrednio przed dniem otwracia ofert?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przetarg nieograniczony. Zamawiający otrzymał pytanie od wykonawcy na dzień przed otwarciem ofert. Ma zamiar na nie odpowiedzieć oraz zmienić SWZ. Powoduje to obowiązek przedłużenia terminów, a w konsekwencji zmianę ogłoszenia UE. Artykuł 88 ust. 3 PZP i udostępnienie ogłoszenia nie może nastąpić przed jego publikacją w DzUUE, z wyjątkiem przypadku, gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48h od potwierdzenia przez Urząd Publikacji UE otrzymania tego ogłoszenia. Artykuł 137 ust. 5 PZP udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postęp. Nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 PZP, z wyjątkiem przypadku, gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48h od potwierdzenia przez Urząd Publikacji UE otrzymania tego ogłoszenia.

Mając na uwadze powyżej wskazane przepisy PZP, w jaki sposób zamawiający w przetargu nieograniczonym ma dokonać zmiany SWZ oraz terminu składania ofert na mniej niż 48h przed wyznaczonym TSO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX