W jaki sposób dokonać wyłączeń wzajemnych rozrachunków przy sporządzaniu skonsolidowanego bilansu metodą konsolidacji pełnej? - OpenLEX

W jaki sposób dokonać wyłączeń wzajemnych rozrachunków przy sporządzaniu skonsolidowanego bilansu metodą konsolidacji pełnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pepol Marek
Odpowiedzi udzielono: 6 stycznia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Litewska spółka zależna A posiada należności od polskiej spółki dominującej w wysokości 10.000 euro (waluta transakcyjna) przeliczonej w jej bilansie krajowym w wysokości 35.000 litów. Po przeliczeniu bilansu litewskiego na walutę polską dla celów konsolidacji wg kursu średniego NBP na dzień bilansowy należność wyniosła 42.000 zł. W bilansie jednostki dominującej zobowiązanie 10.000 euro wynosi 41.000 zł.

Co należy zrobić z różnicą 1000 zł? W jaki sposób dokonać wyłączeń wzajemnych rozrachunków przy sporządzaniu skonsolidowanego bilansu metodą konsolidacji pełnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?