W jaki sposób dokonać umorzenia opłat w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego? - OpenLEX

W jaki sposób dokonać umorzenia opłat w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 2 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Bartlomiej
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2012 r.

PYTANIE

Proszę o interpretację art. 193 i 194 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

1

Czy na podstawie uchwały, o której mowa w art. 194 ust. 2, można od razu umorzyć opłatę, czy też należy ją najpierw naliczyć, a później ewentualnie umorzyć?

2

Czy jeśli jeden z rodziców, odpowiadających solidarnie, złoży uzasadniony wniosek o umorzenie opłaty, to umarza się ją obojgu rodzicom, jednemu czy żadnemu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?