W jaki sposób dokonać rozliczenia podatku dochodowego w przypadku, gdy podatnik wniósł jednoosobową działalność gospodarczą do... - OpenLEX

W jaki sposób dokonać rozliczenia podatku dochodowego w przypadku, gdy podatnik wniósł jednoosobową działalność gospodarczą do spółki cywilnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna od stycznia do marca prowadziła działalność jako jednoosobowa firma. W marcu zawarła umowę i założyła z drugim podmiotem spółkę cywilną. Do spółki tej w całości wniosła całą swoją dotychczasową firmę. Na dzień powstania spółki sporządziła wykaz wszystkich składników swojej jednoosobowej firmy (środków trwałych, wyposażenia oraz towarów). Wycena składników była potrzebna dla ustalenia wartości przedsiębiorstwa dla celów PCC. Wniesione towary do spółki zostały wykazane jako remanent początkowy.

Czy dokonując rozliczenia podatku dochodowego, łącząc dochody zarówno z jednoosobowej firmy jaki i z udziału w spółce należy:

- rozliczając w PIT-B firmę ustalić z niej dochód rozliczając remanentowo (remanent początkowy plus zakup towarów minus wykaz składników które przekazane zostały do spółki na dzień przekazania mają być wyksięgowane z jednoosobowej działalności)?

- w spółce ustalając dochód należy przyjąć remanent początkowy (wniesione towary) plus zakup towarów minus remanent końcowy?

Czy prawidłowo jest uznawać wniesione towary, jako remanent, czy należy je uwzględniać w rozliczeniu spółki jeżeli zostały rozliczone w jednoosobowej działalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?