W jaki sposób dochodzić wykonania ugody zawartej przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szachniewicz Dominika
Odpowiedzi udzielono: 23 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W sądzie pracy toczyła się sprawa dotycząca nieprawidłowego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę. Ostatecznie sąd zatwierdził ugodę zawartą między pracodawcą a pracownikiem, w której pracodawca zobowiązał się do sprostowania świadectwa pracy poprzez zawarcie adnotacji, iż rozwiązania stosunku pracy doszło za porozumieniem stron.

Pracodawca pomimo upływu dwóch tygodni od zawarcia ugody nie sprostował świadectwa pracy, czy w takim przypadku można dochodzić sprostowania świadectwa pracy na drodze sądowej???

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX