W jaki sposób członkowie konsorcjum składają podmiotowe środki dowodowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Oferta została złożona przez konsorcjum firm (dwóch). Ofertę podpisał lider a JEDZ każdy z konsorcjantów za siebie. Natomiast złożone dokumenty podmiotowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału i braku podstaw wykluczenia podpisał każdy z członków konsorcjum za siebie, tzn.  żądaliśmy wykazania dysponowania 6 samochodami i na dwóch oddzielnie złożonych wykazach - 4 wykazał lider i 2 partner i każdy podpisał wykaz za siebie. Podobnie zaświadczenie z KRK. Czy to jest poprawnie, czy nie powinien podpisać wszystkiego lider?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX