W jaki sposób będzie ustalana konieczność wnoszenia opłaty za egzamin maturalny dla absolwentów? - OpenLEX

W jaki sposób będzie ustalana konieczność wnoszenia opłaty za egzamin maturalny dla absolwentów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Prowadzimy liceum ogólnokształcące dla młodzieży oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

W jaki sposób będzie ustalana konieczność wnoszenia opłaty za egzamin maturalny dla absolwentów?

Czy będą brane pod uwagę wcześniejsze podejścia do matury przed wejściem w życie art. 44zzq ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o.?

Wyżej wskazany przepis mówi m.in. o tym, że egzamin maturalny jest odpłatny dla "absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego".

Czy w tym przypadku będą brane pod uwagę również egzaminy poprawkowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX