W jaki sposób amortyzować środki trwałe finansowane dotacją?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie z UE na zakup nowych środków trwałych. Według umowy dofinansowanie obejmować będzie 70% poniesionych wydatków (70% każdej faktury VAT netto). Przedsiębiorca otrzymał już część dofinansowania. Dokonał zakupu kilku nowych środków trwałych, które po przyjęciu do użytkowania w dacie zakupu będą amortyzowane. Płacąc za fakturę objętą dofinansowaniem wykonał przelew na całą wartość brutto faktury z wyodrębnionego konta, na które otrzymał wcześniej transzę dofinansowania. Następnie z innego konta przelał wartość podatku VAT z powrotem na konto "dotacyjne". W kolejnych miesiącach dokonywał kolejnych zakupów środków trwałych – płacąc za faktury w ten sam sposób. W pewnym momencie transzy dofinansowania nie starczyło na pokrycie całej faktury za środki trwałe, więc dokonał przelewu ze swojego innego konta bankowego. W związku z powyższym kilka faktur zostało opłaconych w całości z transzy dofinansowania (100%), a kolejne w części z dofinansowania (20%) i w części ze swoich własnych pieniędzy (80%). W kolejnych miesiącach przedsiębiorca otrzyma kolejne transze dofinansowania, będzie dokonywał zakupu środków trwałych i zamierza w ten sam sposób dokonywać płatności. W globalnym rozrachunku dofinansowanie wyniesie 70% wartości netto wszystkich faktur VAT.

W jaki sposób określić amortyzację, która będzie kosztem uzyskania przychodów, a która z tych kosztów będzie wyłączona?

Czy w momencie, kiedy przedsiębiorca wykorzystując kwotę dotacji do pokrycia całego zobowiązania za faktury uważa się, że całość faktury została sfinansowana dotacją, czy może należy mieć na względzie postanowienia umowy, które mówią, że z każdej faktury tylko 70% wartości netto jest dofinansowane, a pozostałe 30% pokryte ze środków własnych mimo, że płatności następowały w inny sposób?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX