Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatniczka na mocy postanowienia sądu o rozdzielności majątkowej w listopadzie 2016 r. nabyła prawa w 1/2 własności do budynków będących środkami trwałymi w firmie jej byłego męża (rozwód nastąpił w lipcu 2018 r., obecnie trwa sprawa o podział majątku). Budynki były postawione w latach 2007-2011 w trakcie małżeństwa i wspólnoty majątkowej. Małżonek ewidencjonował te budynki jako środki trwałe swojej firmy (jednoosobowej działalności gospodarczej) i od tego czasu je amortyzuje. Po orzeczeniu rozdzielności majątkowej i rozwodzie w miesiącu wrześniu 2018 r. podatniczka założyła własną firmę (jednoosobową) i osiąga przychód w wysokości 1/2 wartości czynszu wynajmowanych budynków.

Czy podatniczka ma prawo ująć koszt podatkowy w PKPiR z tytułu amortyzacji w 1/2 wartości miesięcznego odpisu?

Jaka powinna zostać przyjęta wartość początkowa do naliczeń amortyzacji, czy wartość wykazana przez męża (koszt budowy) czy bieżąca wartość rynkowa oszacowana przez rzeczoznawcę na podstawie wyceny po rozdziale majątku?

Za jaki okres żona ma prawo do amortyzacji?

Czy musi uwzględnić odpisy amortyzacyjne naliczone w firmie jej byłego męża i co w sytuacji, gdyby te budynki były zamortyzowane?

Na postawie jakich dokumentów uzyskanych od byłego męża może dokonać amortyzacji, czy wystarczą dokumenty z ewidencji księgowej firmy byłego męża potwierdzone za zgodność z oryginałem przez byłego męża, tj. zestawienia faktur stanowiących początkową wartość budynków, kopie tabel amortyzacyjnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?