Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nabyła stary budynek ok. 10 lat wcześniej, wyremontowała, część lokali sprzedała, część wynajmowała. Rozliczała się na zasadach ryczałtu. Teraz chciałaby rozliczać się od nowego roku kalendarzowego na zasadach ogólnych z wynajmu.

Czy może ustalić wysokość odpisu amortyzacyjnego na podstawie wyceny aktualnej wartości posiadanych lokali i odliczać amortyzację w ramach przyspieszonej amortyzacji - 10 lat, od 1.01.2019 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?