W grudniu 2010 r. prowadzoną przeze mnie jednoosobową firmę wniosłem jako przedsiębiorstwo aportem do istniejącej spółki z o.o.... - OpenLEX

W grudniu 2010 r. prowadzoną przeze mnie jednoosobową firmę wniosłem jako przedsiębiorstwo aportem do istniejącej spółki z o.o. wraz z umowami leasingowymi zawartymi z trzema różnymi towarzystwami leasingowymi.

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2012 r.

PYTANIE

W grudniu 2010 r. prowadzoną przeze mnie jednoosobową firmę wniosłem jako przedsiębiorstwo aportem do istniejącej spółki z o.o. wraz z umowami leasingowymi zawartymi z trzema różnymi towarzystwami leasingowymi. Jednocześnie dokonałem likwidacji firmy jednoosobowej. Dwa towarzystwa dokonały cesji umów leasingowych na spółkę z o.o. natomiast Pekao Leasing odmówiło dokonania cesji z uwagi na brak sukcesji prawnopodatkowej i od tego czasu wystawia świadomie faktury na nieistniejący podmiot. W trakcie kontroli podatkowej spółka została pozbawiona prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez Pekao Leasing. Stanowisko, że w powyższym przypadku brak jest możliwości odliczenia VAT jest powszechnie prezentowane na łamach VGK jednakże ostatnio natknąłem się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie C-280/10, który zapadł w konsekwencji pytań prejudycjalnych Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących interpretacji przepisów art. 9 oraz art. 168 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. Nr 347/1. W wyroku Trybunał orzekł, że zasada neutralności wymaga, aby prawo odliczenia VAT zostało przyznane w razie spełnienia podstawowych wymagań formalnych, nawet jeżeli podatnicy nie spełnili niektórych wymagań formalnych.

Czy z powyższego wyroku wynika, że jednak naszej spółce, zgodnie z przepisami UE przysługuje prawo do odlicenia VAT z faktur wystawianych na nieistniejące już przedsiębiorstwo osoby fizycznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?