Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik nabywa towary od dostawcy krajowego w procedurze odwrotnego obciążenia. W czerwcu 2017 r. otrzymał faktury korygujące na minus, jako powód korekty podano: "obniżenie ceny - dostawa dokonana przed zaakceptowaniem cen". Korekty dotyczyły faktur pierwotnych dotyczących dostaw z kwietnia i maja. W deklaracjach za które miesiące należy rozliczyć korektę podatku należnego i naliczonego z tego tytułu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?