Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: CIC Kancelaria
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2008 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2006 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji liniowej. Umowa została podpisana w ramach procedury zamówień publicznych. W zakresie naszych prac znalazł się obowiązek prowadzenia negocjacji w sprawie umów na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane. Negocjacje, w zakresie wysokości stawek odszkodowania, były prowadzone w oparciu o operat szacunkowy zawierający górne granice możliwych do zaakceptowania przez inwestora stawek. Operat szacunkowy został dostarczony nam przez inwestora po podpisaniu umowy pomiędzy nami. W trakcie rocznych starań, o wyjednanie zgód, okazało się, że żądania właścicieli terenów w zakresie stawek odszkodowawczych, przekraczają stawki, które skłonny jest zaakceptować inwestor. W związku z powyższym inwestor odmówił podpisania umów z tymi właścicielami.

O przebiegu naszych prac informowaliśmy inwestora, wskazując na rozbieżności pomiędzy stawkami odszkodowań rekomendowanymi w operacie a oczekiwaniami właścicieli terenów. Inwestor nie reagował na nasze informacje. Po upływie roku, inwestor zarzucił nam niewywiązanie się z treści umowy. Jedyną przyczyną opóźnień w realizacji umowy jest brak porozumienia w zakresie stawek odszkodowawczych. Stoimy na stanowisku, że realizacja umowy stała się niemożliwa, nie z winy naszego przedsiębiorstwa, lecz z przyczyn obiektywnych. Proponujemy inwestorowi podpisanie stosownego aneksu do umowy i kontynuację prac, które doprowadzą do kompromisu pomiędzy inwestorem a właścicielami terenów. Inwestor odmawia nam takiego rozwiązania, grożąc odstąpieniem od umowy i nałożeniem kar umownych.

Czy postawa inwestora jest prawnie umocowana?

Czy możliwe jest aby, biuro projektów, ponosiło odpowiedzialność prawną za brak porozumienia pomiędzy inwestorem a właścicielem terenu, nawet jeśli w umowie zobowiązało się do pośredniczenia w negocjacjach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?