Ukończenie jakich studiów daje nauczycielowi kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczniem z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ukończenie studiów podyplomowych w zakresie "Nauczania i wychowania w integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" daje nauczycielowi kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczniem z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access