Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 17 września 2010 r.
Autor odpowiedzi: Jackowski Szymon
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2005 r.

PYTANIE

Reprezentuję firmę budowlaną, która stanęła do przetargu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Ponieważ obiekt ten jest niepodpiwniczony z ogrzewaniem piecowym, w zamian za piwnice planuje się wybudowanie budynku gospodarczego, w którym każdy z lokatorów będzie posiadał komórkę do składowania opału.

Zamawiający zakwestionował stawkę podatku VAT, gdyż jeden z oferentów przyjął stawkę VAT - 22% na budynek gospodarczy, 7 % na mieszkalny. Pozostali 7 % dla całego zadania inwestycyjnego.

Naszym zdaniem stawka ta powinna wynosić 7 %, gdyż zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali art. 2 pkt 4 cytuję: "Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej "pomieszczeniami przynależnymi"".

Jaka powinna być stawka VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?