Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Cztery firmy prowadzą działalność gospodarczą dotyczącą zbierania odpadów na tej samej działce. Trzy firmy są na osoby fizyczne, a czwartą jest spółka z o.o. Dwie z nich prowadzone przez osoby fizyczne ze względu na ilość zbieranych odpadów (poniżej 3000 Mg rocznie) kwalifikują się do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów u starosty. Natomiast dwie pozostałe w tym spółka z o.o. ze względu na ilość odpadów kwalifikują się na wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów przez marszałka. Jednak zaznaczyć tutaj należy, iż wszystkie cztery osoby prowadzące działalność na tej samej nieruchomości są jednocześnie udziałowcami w spółce z o.o.

Skoro wszyscy są udziałowcami w spółce (czyli jej współwłaścicielami), czy w stosunku do nich ma zastosowanie art. 41 ust. 6 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o. i starosta powinien przesłać swoje wnioski osób fizycznych prowadzących zbieranie na tej samej działce do marszałka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację