Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 14 sierpnia 2003 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zatrudniamy pracownika na 1/2 etatu. Świadczy on pracę przez 4 godziny dziennie. Ma przyznany ryczałt na korzystanie z pojazdu prywatnego do celów służbowych.

Jak w tej sytuacji dokonywać potrącania ryczałtu za dni nieobecności w pracy (urlop, choroba, delegacja służbowa itp.)? Czy za równowartość ryczałtu za dzień nieobecności w pracy traktować 1/22, czy może (co wydaje się bardziej logiczne) - 1/11? Czy w sytuacji, gdy osoba ta przebywa w podróży służbowej (którą odbywa pojazdem prywatnym i otrzymuje zwrot kosztów za przejazd w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu) dokonywać potrącenia ryczałtu:

a) gdy podróż trwa nie krócej niż 8 godzin czy

b) gdy podróż trwa nie krócej niż 4 godziny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?