Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zakładzie ubezpieczeń majątkowych XXXX S.A. w okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące operacje gospodarcze: 1. składki przypisane brutto z umów o ubezpieczenie zawarte w okresie sprawozdawczym wyniosły 90 000 zł, 2. rezerwa na składki brutto na początek okresu sprawozdawczego 10 000 zł, 3. rezerwa na składki brutto na koniec okresu sprawozdawczego 30 000 zł, 4. składki przypisane brutto z umów o ubezpieczenie zawarte w okresie sprawozdawczym zostały zainkasowane w 90% 5. akwizycję ubezpieczeń wykonali w całości pracownicy zakładu ubezpieczeń (koszty akwizycji nie wystąpiły), 6. w okresie sprawozdawczym zakład ubezpieczeń był cesjonariuszem według umowy reasekuracji proporcjonalnej, zawartej na całość portfela ubezpieczeń, z 50% udziałem reasekuratora w składce przypisanej i w odszkodowaniach.

Jak na podstawie danych: • ustalić kwotę składki zarobionej brutto w okresie sprawozdawczym, • ustalić kwotę składki przypisanej w okresie sprawozdawczym na udziale własnym, • ustalić kwotę zmiany stanu rezerw składki, • ustalić udział reasekuratora w rezerwie składek na koniec okresu sprawozdawczego, • ustalić kwotę składki zainkasowanej z umów zawartych w okresie sprawozdawczym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?