Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 31 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przy jakich wynikach pomiarów środowiska pracy konieczna jest zgoda lekarza na dopuszczanie pracowników do pracy przy urządzeniach X-ray?

W firmie mamy aktualnie kilka aparatów rentgenowskich służących do prześwietlania elementów elektronicznych, z czego większość obudowana jest ołowiem i stalą, a jeden ma dodatkowe szklane okienko. Ten ostatni w sytuacji awaryjnej (wybicie ciężkiej "pancernej" szyby) grozi napromienieniem pracowników, jeśli urządzenie byłoby włączone. Promieniowanie następuje wyłącznie punktowo podczas włączania urządzenia. Na urządzeniu dodatkowo na stałe zamontowane są punktowe dozymetry, które również nie wykazują przekroczeń wyników, uwidoczniając raczej tło promieniowania kosmicznego. Wyniki pomiarów wskazują, że faktyczne narażenie pracowników nie przekracza poziomu ogółu populacji, tj. 1mSv rocznie. Odczyt Ka [mGy] - średnio podczas badania 0,25, Niepewność Ka [mGy] - średnio podczas badania 0,03

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?