Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przez kogo musi być potwierdzone pełnomocnictwo?

Podopieczny przebywający w schronisku od kilku lat, a z którym nie mamy bezpośredniego kontaktu występuje do GOPS o przyznanie miejsca w DPS. Jednocześnie dołączone zostaje do wniosku pełnomocnictwo dla osoby prawdopodobnie z dalszej rodziny. Pełnomocnictwo dla tej osoby jest przyznane do występowania we wszystkich sprawach związanych ze świadczeniami z pomocy społecznej i ustalające kierowanie wszelkiej korespondencji na jej adres (pełnomocnika). Zawiera podpis prawdopodobnie podopiecznego, lecz nie potwierdzony przez żadną instytucję czy nawet osobę trzecią. Podopieczny to osoba starsza w wieku 78 lat z problemem alkoholowym.

Czy w takiej sytuacji domagać się potwierdzenia pełnomocnictwa przez przynajmniej pracowników schroniska?

Czy w sposób, jak domaga się osoba podająca za pełnomocnika przyjęcia na wiarę?

Oczywiste jest, że podopieczny posiada swobodę w doborze pełnomocnika i jego zakresu działania. Lecz pozostaje niedookreślony problem w czyjej obecności i w jaki sposób powinno nastąpić oświadczenie woli, czy wystarczy pomiędzy podopiecznym, a osobą mającą być pełnomocnikiem, czy powinna być jeszcze strona trzecia i kto może być tą stroną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?