Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (PKPiR, VAT) - świadczę usługi jako specjalista do rozliczeń kontraktów budowlanych i nadzoru realizacji kontraktu. Zawarłem umowę, na mocy której wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie na podstawie wystawionej faktur VAT. Jednakże zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie należne za dany miesiąc będę fakturował w miesiącu następnym po zatwierdzeniu przez zamawiającego listy obecności i wyliczeniu przez niego współczynnika wykonania.

Proszę o informację kiedy powstanie obowiązek rozliczenia podatku VAT, czy w miesiącu, za który wystawiana jest faktura VAT czy w miesiącu faktycznego jej wystawienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?