Pomiar powierzchni użytkowej lokalu

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kuźnicki Adam
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma deweloperska wybudowała i sprzedała mieszkanie w budynku wielorodzinnym.

Po zakończeniu realizacji inwestycji (prawomocna decyzja o pozwolenie na użytkowanie) dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego (jak i dla wszystkich pozostałych) zostało wydane przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta zaświadczenie o samodzielności lokalu na podstawie "Operatu wyodrębnienia samodzielnych lokali".

W związku z zapisem w umowie, podpisanej z właścicielem mieszkania, po realizacji przedmiotu umowy zostanie doliczona (lub oddana) kwota za różnicę w powierzchni użytkowej lokalu, jeżeli różnica ta będzie przekraczała /- 2%.

W chwili obecnej właściciel mieszkania kwestionuje zasadność wynikłej dopłaty z powodu nw. zarzutów:

1.

Obmiaru dokonała osoba nieupoważniona - brak w operacie podpisu uprawnionego geodety.

2.

Zastosowanie techniki pomiaru niezgodnej z prawem - pomiaru dokonano stosując zasady określone w PN-70/B-02365

Wobec powyższego proszę o odpowiedź:

1.

Kto może wykonywać pomiary powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych w nowo realizowanych obiektach

2.

Czy w nowo realizowanych obiektach powinno się stosować zasady określone w PN-ISO 9836:1997 czy zasady określone w PN-70/B-02365

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX