Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zakładzie stosowany jest wodorotlenek potasu jako elektrolit do celi pomiarowej w laboratorium. Pozostałości elektrolitu z celi pomiarowej oraz przeterminowany wodorotlenek potasu stanowią odpad. Chcielibyśmy oddać te odpady pod jednym kodem odpadu.

Czy odpady te powinny zostać oddane pod kodem: 16 05 06 *Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych czy 16 05 07 *Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)?

Pod jakim kodem oddać zużytą celę pomiarową zawierającą odrobinę elektrolitu?

Czy może to być kod 15 01 10*?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?