Po spełnieniu jakich warunków pracodawca jest zwolniony z obowiązku prowadzenia rejestru pracowników mających kontakt z... - OpenLEX

Po spełnieniu jakich warunków pracodawca jest zwolniony z obowiązku prowadzenia rejestru pracowników mających kontakt z substancjami o działaniu mutagennym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościukiewicz Kazimierz
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W karcie charakterystyki substancja mająca w składzie fosforan sodu (bufor przemywający), chlorek sodu (bufor przemywający), wzbogacony K-Blue (substrat) ma w sekcji XI "Informacje o toksyczności" wzmiankę: Chroniczne: Przedłużony lub powtarzany kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Badania laboratoryjne udowodniły działanie mutagenne. Składników substancji nie ma w wykazie substancji rakotwórczych i mutagennych. Pracownik ma bardzo rzadki kontakt z tą substancją.

Czy potrzeba tworzyć rejestr pracowników mających kontakt z tą substancją. Nie ma też NDS dla tych substancji, więc jak pomiary zrobić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?