Po jakim okresie nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnacki Jan
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Po jakim okresie nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego? Nauczyciel został zatrudniony w naszej placówce na umowę o prace na okres od 23.09.2019 r. do 26.06.2020 r. W związku z posiadaniem 5-letniego okresu pracy i znaczącego dorobku zawodowego na podstawie art. 9a ust. 3 Karty Nauczyciela z dniem (tj. 12.09.2019 r.) nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskał akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel został ponownie zatrudniony na pełen etat od 01.09.2020 r. Czy nauczyciela tego obowiązuje także art. 9d ust. 4 KN mówiący, że: "Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat", czy dla osób, które uzyskały stopień awansu bez odbycia stażu obwiązuje inny art.? Czy w związku z powyższym nauczyciel powinien rozpocząć staż dopiero od 01.09.2022 r. - po przepracowaniu pełnych 2 lat licząc okres pracy od 01.09.2020 r., Czy okres do stażu liczyć należy od pierwszej umowy tj. od 23.09.2019 do 26.06.2020 i od 01.09.2020 r. do nadal? Dwa lata wypadło by na 23.09.2021 (po terminie w jakim można złożyć wniosek o staż). Nauczyciel w swoim zapytaniu o rozpoczęcie powołuje się na art. 9c ust. 2: "Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy. Dyrektor szkoły może nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał awans w sposób określony w art. 9a ust. 3 i ubiega się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, skrócić staż do roku i 9 miesięcy" twierdząc, że art. ten pozwala na przyspieszenie rozpoczęcia awansu na kolejny stopień. Uważam, że art. ten dotyczy terminu trwania stażu, a nie okresu jaki powinien upłynąć, aby nauczyciel mógł rozpocząć staż na kolejny stopień awansu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy