Po jakim kursie należy zaksięgować rozchód waluty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka dokonuje ewidencji rozchodu waluty używając średniej ważonej.

Saldo na rachunku bankowym wynosi 500 EUR, z czego: 200 EUR wpłynęło 01.04.2022 po kursie 4,2; 300 EUR wpłynęło 05.04.2022 po kursie 4,3.

Dnia 10.04.2022 spółka dokonała płatności z rachunku w kwocie 600 EUR (więcej niż miała, więc osiągnęła tym samym minusowe saldo na koncie - 100 EUR - miała taką możliwość).

Po jakim kursie należy zaksięgować rozchód waluty?

Czy liczymy średnią ważoną jako (200*4,2 + 300*4,3) / 500 = 4,26 i rozchód księgujemy : 600 EUR * 4,26?

Czy powinniśmy po kursie 4,26 zaksięgować tylko 500 EUR (bo tyle środków mieliśmy), w takiej sytuacji, po jakim kursie ująć pozostałe 100 EUR?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX