Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 1 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka posiada w swoich księgach należności w walucie obcej (EUR) z kontrahentem zagranicznym, która w momencie ujęcia w księgach rachunkowych wyceniona została po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego dnia poprzedzającego wystawienie faktury. Z klientem zawarto porozumienie na mocy, którego ustalono sztywny kurs dla dokonywanych przez niego zapłat. Zapłaty wpływają w złotówkach na rachunek bankowy złotowy.

Po jakim kursie powinniśmy dokonać ustalenia różnic kursowych przy rozliczeniu należności, kursie sztywnym wynikającym z porozumienia czy średnim NBP z dnia poprzedzającego wpływ na rachunek bankowy?

Po jakim kursie powinniśmy wycenić należność przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień bilansowy, po kursie średnim NBP na dzień 31 grudnia czy kursie ustalonym w porozumieniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?