Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie wyników pomiarów ciągłych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń z instalacji 4 lata temu, a WIOŚ do dnia dzisiejszego nie wymierzył kary pieniężnej.

Czy można uznać, że sprawa uległa przedawnieniu?

Jeśli nie, to kiedy sprawa stanie się przedawniona?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?