Po czyjej stronie jest obowiązek podatkowy w PIT związany z przejściem własności udziałów na kupującego? - OpenLEX

Po czyjej stronie jest obowiązek podatkowy w PIT związany z przejściem własności udziałów na kupującego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna zawarła umowę sprzedaży udziałów spółki z o.o. Umowa przewiduje, że przejście udziałów i zapłata nastąpi w określonych termiach. Prawo własności część udziałów przejdzie na kupującego na koniec 2022 r. (i wówczas powstanie obowiązek zapłaty ceny) a prawo własności pozostałej części przejdzie na kupującego na koniec 2023 i wówczas powstanie obowiązek zapłaty ceny za tę część udziałów). Umowa przewiduje możliwość żądania natychmiastowej zapłaty całej ceny, jeżeli kupujący spóźni się z zapłatą ceny za pierwszą partię udziałów. Zapłata całej ceny nie ma wpływu na termin przejścia prawa własności udziałów. Z uwagi na różnicę pomiędzy ceną sprzedaży udziałów a wartością ich nabycia/objęcia powstanie dochód do opodatkowania podatkiem PIT. Sprzedający w drodze darowizny przelał wierzytelność pieniężną wynikającą z tej umowy na małżonka.

1. Czy w związku z przelewem wierzytelności obowiązek podatkowy PIT związany z przejściem własności udziałów na kupującego powstanie po stronie darczyńcy czy po stronie obdarowanego?

Wydaje się, że po stronie darczyńcy, albowiem to on jest stroną umowy sprzedaży udziałów. Obdarowany nie nabywa udziałów a jedynie niewymagalną wierzytelność pieniężną wynikającą z umowy sprzedaży.

2. Czy w przypadku skorzystania z prawa do żądania całej ceny (w przypadku opóźnienia w zapłacie ceny za pierwszą partię) obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania całej ceny?

Wcześniejsza zapłata nie wpływa na obowiązek podatkowym, który powstaje z chwilą przejścia prawa własności udziałów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX