Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2011 r.
Autor odpowiedzi: Kukla Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2006 r.

PYTANIE

SPZOZ oddaje w dzierżawę stację dializ NZOZ-owi w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Czy jest to działalność konkurencyjna - w rozumieniu art. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, znowelizowanego ustawą z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej - w przypadku gdy część stacji dializ (w formie oddziału szpitalnego dla pacjentów w stanach nagłych, wymagających całodobowej hospitalizacji w SPZOZ) prowadzi SPZOZ, a część (ośrodek dializoterapii dla pacjentów nie wymagających całodobowej hospitalizacji) prowadzi NZOZ - partner prywatny?

Jeżeli jest to działalność konkurencyjna, a zmiana umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym nie jest możliwa, to czy SPZOZ powinien dokonać likwidacji działalności zakładu w przedmiocie stacji dializ?

Czy zakaz ten obejmuje również zatrudnienie w SPZOZ na podstawie cywilnoprawnych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarzy prowadzących praktyki - w sytuacji gdy na tym samym oddziale szpitalnym (w tej samej poradni specjalistycznej) SPZOZ zatrudnieni są zarówno lekarze wykonujący pracę na podstawie umów o pracę, jak i lekarze prowadzący praktyki na podstawie kontraktów cywilnych, zawartych w trybie określonym w art. 35 i art. 35 a ustawy o ZOZ-ach, jedni i drudzy świadczą usługi na rzecz SPOZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?