Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2008 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Został złożony wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę części poddasza na cele gospodarcze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Do wniosku zostało dołączone oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w którym inwestor oświadczył, że prawo to wynika z podjętej przez wspólnotę mieszkaniową uchwały (wspólnota powyżej 7 lokali). Starostwo zawiadomiło strony postępowania - wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o złożonym wniosku i możliwości zapoznania się z projektem oraz wniesienia uwag i zastrzeżeń. W wyniku wysłanego zawiadomienia do urzędu wpłynęło pismo lokatorów przedmiotowej nieruchomości, w którym napisali, że kategorycznie nie wyrażają zgody na adaptację strychu. Część ww. lokatorów budynku, wnoszących sprzeciw to współwłaściciele nieruchomości, którzy przedtem podjęli uchwałę o wyrażeniu zgody na adaptację.

W jaki sposób powinno postąpić starostwo:

- czy wydać pozwolenie na budowę, ponieważ była podjęta uchwała,

- czy zażądać od inwestora nowej uchwały,

- czy zażądać od osób wnoszących sprzeciw, aby ich sprzeciw był wyrażony w formie uchwały, że wspólnota nie wyraża zgody,

- czy jest jeszcze inny sposób postępowania?

Czy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę należy wysyłać do wspólnoty mieszkaniowej, czy też do każdego ze współwłaścicieli nieruchomości odrębnie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX