Osoba zobowiązana do wniesienia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jackowski Szymon
Odpowiedzi udzielono: 5 grudnia 2005 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o informację dotyczącą osoby zobowiązanej do wniesienia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości (zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Sprawa dotyczy nieruchomości nabytej w ciągu roku (14 lipca). Poprzedni właściciel nie uiścił opłaty rocznej (w terminie do 31 marca 2005 r.).

Moim zdaniem zobowiązanym do wniesienia opłaty jest ten kto posiada prawo do nieruchomości (tu prawo użytkowania wieczytego) w dniu pierwszego stycznia danego roku. Natomiast określony w ustawie termin 31 marca danego roku do wniesienia opłaty dotyczy jedynie uregulowania sposobu zapłaty za korzystanie z tego prawa. Urząd Miasta najpierw wezwał nas do zapłaty całej opłaty rocznej, po naszym piśmie zmienił zdanie i obciążył nas opłatą od dnia nabycia.

W ustawie brak jest zapisu o proporcjonalności opłaty rocznej do czasu trwania użytkowania wieczystego.

Czy powinniśmy zapłacić tę opłatę, a jeżeli tak, to za jaki okres:

- za cały rok,

- od 14 lipca, tj. od daty nabycia nieruchomości,

- czy analogicznie do podatku od nieruchomości, od miesiąca następującego po zakupie nieruchomości, czyli sierpnia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access