Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 24 lipca 2012 r.
Autor odpowiedzi: Jankowski Adolf
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2005 r.

PYTANIE

Proszę o wyjaśnienie, co konkretnie oznacza termin użyty w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

"Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego...".

Czy wniosek może zawierać kserokopię (wykonaną poza Ośrodkiem Geodezyjno-Kartograficznym) z odbitki mapy przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uzyskanej z Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego?

Gdzie możemy znaleźć definicję lub określenie, co to jest: "kopia mapy zasadniczej przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?