Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 2 listopada 2010 r.
Autor odpowiedzi: Spiżewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2005 r.

PYTANIE

Developer wyodrębniając i przenosząc własność lokali w jednej z nieruchomości zawarł w aktach notarialnych zapis: ".... strony ustalają, że właściciele wyżej opisanego lokalu korzystać będą odpłatnie z ciepłej wody i energii cieplnej dostarczanej do budynku z kotłowni osiedlowej znajdującej się w budynku X będącej obecnie własnością spółki pod firmą Y...". Kotłownia osiedlowa, o której mowa oprócz budynku, w którym się znajduje dostarcza ciepło także do dwóch innych budynków zlokalizowanych w niedalekiej odległości (w sumie trzy wspólnoty mieszkaniowe). Moc kotłowni ok. 0,420 MW.

1.

Czy na podstawie takiego zapisu w akcie notarialnym właściciele lokali są zmuszeni bezwzględnie korzystać z usług kotłowni niezależnie od ceny (c.o. i c.w.u.) jaką dyktuje właściciel kotłowni (developer)?

2.

Istnieje techniczna możliwość "odcięcia się" od kotłowni osiedlowej i przyłączenie się do sieci miejskiej. Czy do zrealizowania takiej inwestycji konieczne są zmiany w/w zapisu we wszystkich aktach notarialnych?

3.

Wątpliwość budzi także fakt, iż ciepło naliczane jest od powierzchni mieszkalnej i nie podlega rozliczeniu mimo, że budynek, jako całość, jest opomiarowany. Czy wspólnota mieszkaniowa będąca właścicielem jednego z budynków zasilanych przez kotłownię osiedlową ma prawo odmówić zapłacenia faktury za c.o. i c.w.u. w takiej wysokości jakiej żąda właściciel kotłowni a zapłacić tyle ile wynika ze średnich stawek rynkowych i faktycznego zużycia ciepła w GJ i podgrzania wody w m3? Jeśli tak to czy w związku z tym i opłacaniem faktur w niepełnej wysokości właściciel kotłowni może z tego powodu wstrzymać dostawy ciepła dla tego budynku? Tym bardziej, że żadna z trzech wspólnot mieszkaniowych korzystających z kotłowni nie ma podpisanej umowy na świadczenie w/w usług. Czy istnieje przepis prawny, który mówi o zakazie wyłączania ciepła w okresie zimowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?