Od której gminy należy się pracodawcy dofinansowanie, jeśli zawarł on umowę w celu przygotowania zawodowego z uczniem, który... - OpenLEX

Od której gminy należy się pracodawcy dofinansowanie, jeśli zawarł on umowę w celu przygotowania zawodowego z uczniem, który zmienił pracodawcę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od której gminy należy się pracodawcy dofinansowanie, jeśli zawarł on umowę w celu przygotowania zawodowego z uczniem od 01.09.2016 r. do 31.08.2019 r., po czym w dniu 14.06.2017 r. uczeń rozwiązał umowę, ponieważ zmienił miejsce zamieszkania (inna gmina) i rozpoczął naukę zawodu u innego pracodawcy (również posiadającego siedzibę w drugiej gminie). Czy pierwszy pracodawca powinien ubiegać się o dofinansowanie od gminy, w której w danym czasie mieszkał młodociany czy drugiej gminy gdzie młodociany kończył naukę zawodu i zdał egzamin czeladniczy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?